Leverans

Leverans

Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten, debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats. Vi skickar ej till PostBox adresser!

Leveranstider

Alla av oss saluförda tjänster/varor är på hemsidan markerade med leveransindikering. Vi reserverar sig för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveransindikeringar, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej leveransbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda tjänst/vara är detta att betrakta såsom en ny order. I fall köpare anser att leverans av varan dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

Beställning

Alla beställningar görs direkt på vår hemsida. Avtal om köp ingås när ni klickar på "Bekräfta beställning" i kassan. Gäller vid kampanjer och specialerbjudanden från oss eller våra partners.

Frakt och hanterings kostnader

Från och med den 1:e Januari 2020 gäller följande frakt och hanteringskostnader hos OnlineB2Bshopping.

Vid order över 2500 SEK (ex. moms) skickar OnlineB2Bshopping din order utan extra kostnader. Om det totala värdet på ordern är mindre än 2500 SEK, tillkommer fraktkostnad och under 1000 SEK tillkommer även hanteringskostnad.

Vid order över 2500 SEK (ex. moms) skickar OnlineB2Bshopping din order utan extra kostnader. Om det totala värdet på ordern är mindre än 2500 SEK, tillkommer fraktkostnad och under 1000 SEK tillkommer även hanteringskostnad.

Ordervärde
Hanteringskostnad
Frakt
Totalt

Under 1000 SEK

Mellan 1000 SEK och 2500 SEK

Över 2500 SEK

50 SEK

Ingen kostnad

Ingen kostnad

99 SEK

99 SEK

Ingen kostnad

299 SEK

99 SEK

0 SEK

 

Avgifterna är baserade på total priset på ordern, vid delleveranser av ordern är bara den första leveransen som debiteras ev avgifter.

Beställningskostnad Fakturerings kostnad RMA kostnad
50 SEK för telefon, fax eller e-post beställningar 20 SEK för pappers faktura 50 SEK för RMA ansökningar som inte kommer via OnlineB2Bshopping hemsida