Integritetspolicy

Integritetspolicy

OnlineB2Bshopping och dess huvudföretag High Definition Scandinavia AB värnar om din integritet.

I denna integritetspolicy beskrivs din rätt till integritet och vårt åtagande att skydda dina personuppgifter.

OnlineB2Bshopping är en webb tjänst som driftas av High Definition Scandinavia AB ett svenskt företag med juridiska enheter, affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system som tillämpas över gränser.

OnlineB2Bshopping  tillhandahåller varor och tjänster till privata och offentliga företag (kunder) i Europa.

OnlineB2Bshopping huvudkontor ligger i Malmö och följer europeisk dataskyddslagstiftning, däribland den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).