Köpvillkor

Köpvillkor

Genom att lägga en weborder hos OnlineB2Bshopping.com samtycker du till följande villkor och regler.

OnlineB2Bshopping.com drivs av:

High Definition Scandinavia AB

Adress: Abbedissgatan 18, 21622 Limhamn

E-post: info@hdscan.se

Organisationsnummer: 556834-8139

Momsregistreringsnummer: SE556834813901

High Definition Scandinavia AB benämns nedan som ”OnlineB2Bshopping.com”.

 

Allmänt

Dessa allmänna köpvillkor gäller från 2020-01-01. 

 

Avtal och kunduppgifter

För att e-handla på OnlineB2Bshopping.com måste du ha fyllt 18 år.

Som kund är du ansvarig för att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Om du misstänker att någon obehörig fått tillgång till dina inloggningsuppgifter ska detta anmälas till kundtjänst. Om en sådan anmälan inte gjorts ansvarar du för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter.

 

OnlineB2Bshopping.com förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning, exempelvis om felaktiga personuppgifter har uppgivits. OnlineB2Bshopping.com förbehåller sig rätten att stänga av dig som e-handelskund. Vid eventuell avstängning blir du informerad om detta.

Försäljning via OnlineB2Bshopping.com sker till både privatpersoner och företag nedan gemensamt kallade ”Kund”. Kund betalar alltid med befriande verkan till OnlineB2Bshopping.com.

OnlineB2Bshopping.com förbehåller sig rätten att bedöma om Kund ska registreras som privatperson eller som företag och kan ändra Kunds registrering. Vid sådan ändring informeras Kund av OnlineB2Bshopping.com via e-post. Endast privatperson eller representant för företag som är över 18 år har rätt att registrera sig och utföra inköp via OnlineB2Bshopping.com.

 

De villkor som är tillämpliga på Kunds beställning via OnlineB2Bshopping.com är den version som gäller på dagen för beställningen. Det åligger Kund att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar i dessa allmänna villkor.

 

OnlineB2Bshopping.com förbinder sig att bekräfta alla beställningar. Detta sker dels genom ett meddelande på hemsidan och dels genom e-post till den e-postadress Kund angivit. Vid beställningar via OnlineB2Bshopping.com, anses ett köp föreligga då beställning lagts och Kunden har fått en orderbekräftelse samt en bekräftelse på att beställningen är klar för leverans.

 

OnlineB2Bshopping.com tar endast emot beställningar med ett totalt artikelvärde av 1000 kronor eller därutöver.Avgift vid låg ordersumma tillkommer med 200.00 SEK

 

OnlineB2Bshopping.com reserverar sig för eventuell slutförsäljning av beställd vara på OnlineB2Bshopping.com.

 

Priser och avgifter

Priserna för de beställda varorna är priset som anges på OnlineB2Bshopping.com vid tiden för Kunds beställning. Alla priser är angivna inklusive moms vid inloggning som privatperson, alternativt exklusive moms vid inloggning som företag. OnlineB2Bshopping.com reserverar sig för eventuella felskrivningar avseende pris eller annan information på OnlineB2Bshopping.com.

 

Varje beställning via OnlineB2Bshopping.com kan komma att bli föremål för leveransavgift. Leveransavgiften beror på en mängd faktorer och specificeras i sammanställningen innan Kund bekräftar sin beställning.

 

Vid beställning av varor som inte är färdigställda matlådor betalar Kund för det antal lådor som behövs för att leverera beställningen. 

Antal lådor framgår därför inte av sammanställningen på hemsidan utan påförs Kunds beställning efter att varorna plockats ihop.

 

Betalningsmetoder

Betalning kan göras med Swish, iZettle eller PayPal med bank- eller kontokort från Visa/MasterCard/American Express/Discover

OnlineB2Bshopping.com accepterar inte betalning med kontanter eller checkar. Vid fakturering debiteras en faktureringsavgift som för närvarande är 29 kr inklusive moms.

OnlineB2Bshopping.com har rätt att vid misslyckad debitering låta bli att leverera eller neka leverans.

 

Leverans

OnlineB2Bshopping erbjuder inte avhämtning vid lager endast leverans via leverantör och som regel Postnord eller Schenker. Leveransen av Kunds varor sker - om inte annat anges - till den adress Kund angivit vid registrering. Kund har alltid möjlighet att ändra adress, tillfälligt eller permanent, under Mina uppgifter på OnlineB2Bshopping.com. Det åligger Kund att hålla OnlineB2Bshopping.com uppdaterad med korrekta kunduppgifter och därmed ge OnlineB2Bshopping.com möjlighet att leverera till rätt adress.

Finns inte någon mottagare av leveransen och leveransen returneras till OnlineB2Bshopping.com har OnlineB2Bshopping.com rätt att debitera Kund en avgift om 300 kronor.

 

Ändring/avbeställning av leverans

Kund kan avbeställa fram till dagen före leverans.

 

Skulle Kund avboka beställning efter ovanstående tidpunkt har OnlineB2Bshopping.com rätt att debitera leveransavgift samt värdet av eventuella lättförgängliga varor som inte kan levereras vid annat tillfälle.

 

OnlineB2Bshopping.com friskriver sig från ersättningskrav från företagskunder för eventuell merkostnad som kan uppstå i samband med att vår leverans inte är korrekt, brister, blir sen eller annat.

 

Ångerrätt

Konsument har ångerrätt enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Det innebär en rätt att inom 14 dagar från leverans ångra köp av vissa varor. Ångerrätten gäller inte varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla.

Kund kan därför inte ångra och returnera köp av matvaror samt konserverade matvaror, däremot övriga varor.

Ångerrätt gäller inte kroppsnära produkter och produkter som är att betrakta som hygienartiklar (t.ex. in-ear hörlurar), spel eller ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits eller där licensnyckeln erhållits samt specialbeställda varor som har tillverkats enligt kundens anvisningar (t.ex. en specialbeställd dator), digitala produkter som är hämtade digitalt och presentkort.

 

Kund som vill utöva sin ångerrätt ska kontakta OnlineB2Bshopping.com kundservice. Det finns även ett standardformulär för utövande av ångerrätt som finns på Konsumentverkets hemsida. Kund som vill ångra sitt köp ska skicka tillbaka varan till OnlineB2Bshopping.com på Kundens bekostnad. Kund är skyldig att ersätta OnlineB2Bshopping.com för en varas värdeminskning i den mån den beror på att Kund hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

 

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig avseende de produkter som omfattas av ångerrätt. Återbetalning sker även avseende en proportionerlig del av leveranskostnaderna (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet avseende de ångrade produkterna. Vi kommer att använda kunds bankonto för återbetalningen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat.

 

Reklamation

Om Kund är en konsument och det enligt bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932) (”KKL”) är fel på en vara har Kund rätt att reklamera på grund av felet. Reklamation ska ske snarast efter att felet upptäcktes till OnlineB2Bshopping.com kundservice och Kund ska kunna presentera följande uppgifter och underlag:

 

Vara

Beställningsdatum

Ordernummer

Orsak till reklamationen/felet

E-post eller telefonnummer till Kund

Kvitto (på begäran)

Kontaktuppgifter till OnlineB2Bshopping.com kundservice återfinns högst upp på sidan.

 

Returer

OnlineB2Bshopping.com ansvar är i samtliga fall begränsat till varans värde såsom det belastat Kund samt leveransavgiften eller proportionerlig del därav.

Kund har rätt att vid tvist vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden. OnlineB2Bshopping.com förbinder sig att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer avseende ärenden som hänskjutits dit.

 

Garanti

På vissa varor lämnar OnlineB2Bshopping.com garanti. Garantitiden anges i förekommande fall i samband med köpet och på Kunds kvitto.

 

Vid reklamation på grund av fel på en garantivara inom angiven garantitid ska OnlineB2Bshopping.com kundservice kontaktas. Kund ska därvid kunna presentera samma uppgifter och underlag som vid reklamation enligt ovan. Är en garantivara felaktig och sker korrekt reklamation inom angiven garantitid har Kund rätt till en ny likvärdig vara. Ersättningsvara levereras i enlighet med vad som överenskommes mellan Kund och OnlineB2Bshopping.com kundservice.

 

Force majeure

Skulle OnlineB2Bshopping.com på grund av yttre omständigheter som rimligen kan anses ligga bortom OnlineB2Bshopping.com kontroll vara förhindrad att utföra sina åtaganden gentemot Kund inom utsatt tid eller härav vara förhindrad att alls utföra sina åtaganden, ska detta inte anses vara ett brott mot dessa villkor. Oavsett orsaken därtill kommer OnlineB2Bshopping.com alltid att i möjligaste mån kompensera för yttre omständigheter för att kunna utföra sina åtaganden.

 

Inloggningsuppgifter

Inloggningsuppgifter Kund väljer för att använda OnlineB2Bshopping.com sida är Kunds ansvar. Kund är ansvarig för all information lämnad till OnlineB2Bshopping.com och alla hos OnlineB2Bshopping.com lagda handla hemma beställningar där Kunds inloggningsuppgifter använts. Inloggningsuppgifter ska därför hållas hemliga. Det åligger Kund att omgående kontakta OnlineB2Bshopping.com i den händelse att hela eller delar av Kunds inloggningsuppgifter hamnat i orätta händer.

 

Personuppgifter

OnlineB2Bshopping.com behandlar dina personuppgifter i enlighet GDPR.

Cookies

Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

 

Övrigt

Utöver vad som särskilt stadgas i dessa villkor avseende tjänsten OnlineB2Bshopping.com skall de villkor som gäller för användandet av webbplatsen OnlineB2Bshopping.com gälla, inklusive bland annat bestämmelser om användning av så kallade cookies.

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.